Marian Antón E-mail
Contacte
 España       Italiano

 

Marian Antón  El despatx professional de l'Advocada Marián Antón Rivero, situat en ple centre de Sitges, basa el seu servei en l'establiment d'una relació personalitzada amb el client, regida pel principi de mútua confiança.

Per a això és fonamental la proximitat i proximitat de la relació client-advocada, però sempre des d'un punt de vista professional i objectiu, que assessori i informi clara i concisament de les possibilitats o opcions que s'ofereixen, i regit pel principi de màxima discreció.

La resolució de les qüestions ha de ser àgil i de qualitat, a través d'una comunicació fluida i sincera, esforçant-nos per resoldre en el més breu termini possible qualsevol qüestió que pugui plantejar-se, usant per a això quants mitjos ens ofereix la tècnica actual (e-mail, resolució de qüestions via telèfon ...)

A títol d'exemple, algunes de les àrees del Dret a les quals ens dediquem:

  • Dret matrimonial i de família (separacions, divorcis, convenis, reclamació de pensions d’aliments ...).
  • Reclamacions davant l'Administració pública.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Testaments i herències: li ajudem a redactar el seu testament i li assessorem sobre qualsevol aspecte relatiu al dret successori.
  • Contractes: li assessorem en la redacció de qualsevol tipus de contracte abans de la seva signatura per a evitar-li en tant que sigui possible els conflictes que puguin sorgir dels mateixos.
  • Compra-vendes, permutes, declaracions d'obra, legalitzacions ...: abans de signar una escriptura és important redactar bé el seu contingut i tramitem la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
  • Arrendaments i desnonaments: Intervenim en tot el procés de l'arrendament, des de la redacció del contracte, la reclamació de rendes pendents, fins al desnonament per a assolir el desallotjament de la finca.

Per a intervenir i representar-lo en la defensa dels seus interessos, tant a nivell judicial com extrajudicial, en qualsevol cas que li afecti, no dubti en trucar-nos al telèfon 654 4321 55 o bé premi sobre el botó "Contacte" per a concertar cita.


Marian Antón Rivero
C/ Emili Picó, B, àtic - 08870 Sitges - Barcelona
Tel.: +34 654 4321 55 - Fax: +34 938 9440 64